استلای تیپاسا. در گلدسته هلالی معکوس بالای یک ستاره با نقش گلی، در کنار دو علامت تانیت (عکس جی. کمپ)