نمایش یک فیل بر روی یک استیل سنگ آهک. این نمایش مربوط به قرن سوم یا دوم قبل از میلاد است و در حال حاضر در موزه کارتاژ به نمایش گذاشته شده است.

منبع:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage