مجسمه ای که نشان دهنده یک کارتاژنی سوار بر فیل است. این تندیس در نمایشگاه “کارتاژ، افسانه ابدی” که در سال 2020 در کولوسئوم رم برگزار شد ارائه شد.

منبع:

https://www.rome1.com/exposition-carthage-a-rome/