کتیبه ادیلاتور کارتاژ کتیبه ای به زبان پونیک با استفاده از الفبای فنیقی است. در دهه 1960 توسط عمار محجوبی، مورخ و باستان شناس تونسی، در محوطه باستان شناسی کارتاژ کشف شد. در موزه ملی کارتاژ نگهداری می شود. قدمت آن به گفته متخصصان متفاوت است، از قرن چهارم تا قرن دوم قبل از میلاد کتیبه بر روی سنگ مرمر سیاه یا سنگ آهک سیاه حکاکی شده است. این کتیبه اطلاعات ارزشمندی در مورد موسسات و شهرسازی کارتاژ در دوره پونیک به باستان شناسان داده است.

منبع:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inscription_%C3%A9dilitaire_de_Carthage