این عقیده که در اصل مزدائیسم نامیده می شد، مانند سایر ادیان آن زمان خدایان متعددی را شامل می شد که شرک بود. اما بین سالهای 1200 تا 900 قبل از میلاد با زرتشت پیامبر به دینی با خدای واحد تبدیل شد. سپس نام زرتشتی را به خود گرفت. همچنین اولین فرقه ای بود که به عنوان اصول اساسی مفهوم خیر و شر، بهشت، جهنم و برزخ را شامل می شد.
اگر کیش کوتاه مدت آتن را که 100 سال قبل در مصر روی داد، کنار بگذاریم، زرتشت اولین دین توحیدی در تاریخ بود. با توجه به قدمت منابع، اطلاعات بسیار کمی درباره خود زرتشت در دست است. به سادگی می دانیم که او در شمال شرقی ایران کنونی زندگی می کرده است. اصل زرتشت این است که یک روح مقدس وجود دارد، سپنتا ماینیو، پسر اهورا مزدا، تنها خدای زرتشتی، و روح شیطانی آنگرا ماینیو. این دو روح در مقابل هم قرار دارند که نماینده روز و شب، زندگی و مرگ هستند. هر دو در هر موجودی وجود دارند. در ابتدا آموزه زرتشت مانند بسیاری دیگر به صورت شفاهی منتقل شد. سپس اوستا، مجموعه ای از متون مقدس، نوشته شد. اما، از متن اصلی، تنها یک چهارم به دست ما رسیده است. این هنوز هم معادل هزار صفحه است. مقدس ترین متون اوستا هفده گاتا یا «سرودهای مقدس» است که توسط خود زرتشت نوشته شده است. او در زمان حیات خود هرگز ادعای پیامبری نکرد. برای او، پیام او صرفاً به ارائه توصیه ها و رهنمودهای معنوی اختصاص داشت. برای زرتشتیان، خداوند نیازی به پرستش و واسطه ندارد و مانند سایر ادیان وعده ای برای محکومیت قطعی به جهنم در صورت ارتکاب اعمال بد وجود ندارد.

دکترین زرتشتی

در آموزه‌ی زرتشت، هر فردی به‌خاطر ماهیت فروهر خود که با کارما مطابقت دارد، پاسخگوی اعمال خود است. اصل اصلی زرتشت را می توان در سه کلمه خلاصه کرد: همتا پندار نیک، گفتار نیک هوختا، کردار نیک هوارشته. این دستورات برای کمک به زرتشتیان در انتخاب راه درست است. برای زرتشت همه چیز مبتنی بر «عمل» و «واکنش» بود. برای او، انجام یک کار خوب به طور خودکار یک واکنش مثبت ایجاد کرد. برعکس آن هم درست است. آنچه زرتشت پیشنهاد می کند این است که همیشه طرف خیر را انتخاب کنیم، با علم به این که انسان انتخاب نهایی را بدون تعهد حفظ می کند. اهورامزدا بدین ترتیب انسان را با گذاشتن اراده آزادش به او آفرید. برای زرتشت، انسان کارگری است که خداوند خلق کرده تا جهان را دگرگون کند. زرتشتیان به زندگی پس از مرگ اعتراف می کنند. در لحظه قیامت اگر حسنات بر منکر چیره شود، روح با پلی که پس از آن پروردگار نور (اهورامزدا) در انتظارش است به بهشت عروج می کند و در مقابل آن جهنم است. اما همیشه امکان رستگاری واقعی حتی برای تاریک‌ترین روح‌ها وجود دارد، زیرا وقتی جهنم پاک شد، پادشاهی خدا بر روی زمین مستقر خواهد شد.

هفت توصیه

برای پیروان دین زرتشتی، تنها دو راه وجود دارد که باید انتخاب کنند، حتی اگر به طور متناقضی هر یک از آنها در هر یک از ما لنگر انداخته باشد. پیروی از روح القدس، سپنتا ماینیو، یا روح شیطانی آنگرا ماینیو. زرتشت برای کمک به انتخاب راه درست هفت توصیه کرد. باید به خدای یگانه اهورامزدا دعا کنی و به برکت سه دستور رفتار در اطرافت نیکی کنی. زرتشتی باید آتشی را گرامی بدارد که تنها یکی از چهار عنصری است که برای ادامه حیات باید تغذیه شود، با رد بردگی و با ترویج برابری زن و مرد و احترام به اشکال زندگی، با ظلم مبارزه کند. در واقع حیوان آزاری جرم محسوب می شود. نفی بت پرستی نیز لازم است، زیرا خداوند در قلب انسانها ساکن است نه در حریمی که توسط آنها ساخته شده است. در نهایت، شما باید لذت زندگی خود را پرورش دهید. زرتشت بر شوخ طبعی اصرار می ورزد، مهمانی و شادی و خندیدن را تا حد امکان توصیه می کند. در زمان سلسله هخامنشیان، دین زرتشت همچنان در رقابت با سایر ادیان بود. خود را به عنوان دین دولتی ایرانیان تحت امپراتوری ساسانی تحمیل خواهد کرد. اسکندر مقدونی، در خلال فتح ایران، متونی را که متعاقباً بر روشنفکران یونانی و اندیشه غربی تأثیر خواهد گذاشت، بازیابی خواهد کرد.