ماسک سفالی پونیک که نمایانگر صورت یک مرد است. قدمت آن به 400 تا 300 قبل از میلاد می رسد. این ماسک در موزه ملی باردو نگهداری می شود.

منبع:

www.imagedetunisie.com