مجسمه بعل هامون در پناهگاه Thinissut در آغاز قرن 20 یافت شد. این اثر که از سفال ساخته شده است، اکنون در موزه ملی باردو به نمایش گذاشته شده است. قطعات دیگری از همین نوع، همچنین به رنگ سفالی، در موزه نابول نگهداری می‌شوند.

 

منبع:

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_de_Thinissut