دیدون، مجسمه برنزی به نمایندگی از ملکه دیدو، بنیانگذار کارتاژ. این اثر متعلق به سال 2007 و اثر کریستین جونگن است.

منبع:

https://boowiki.info/art/les-personnages-de-l-eneide/didone.html