این مجسمه سفالی در یک مقبره پونیک مربوط به قرن پنجم قبل از میلاد کشف شد. این مجسمه زن و کودکی را نشان می‌دهد که بر روی نوعی گنبد باز که دهانه‌ای پهن دارد، خم شده‌اند. یکی از بازوهای زن در حالی که به نظر می رسد نگاه او دیوارهای گنبد را مشاهده می کند وارد دهانه می شود.

منبع:

https://www.webdo.tn/2016/07/06/gout-subtil-immemorial-pain-tabouna/