عکس از سایت بیرسا. باستان شناسان بر این باورند که این ناحیه کارتاژ اولین منطقه ای بود که ساکنان صور در آن ساکن شدند. پدر Gabriel-Guillaume Lapeyre در دهه 1930 تحقیقاتی انجام داد و مقبره هایی را در آنجا کشف کرد که مربوط به قرن های 7 و 6 قبل از میلاد است. این اکتشافات تأیید می کند که بیرسا یکی از اولین، اگر نگوییم اولین ناحیه کارتاژ بود.

منبع:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Byrsa