قدمت این مدال به شکل استیل به اوایل قرن ششم قبل از میلاد می رسد. نقره ای است. این به اصطلاح آویز مصری به شکل طاقچه منحنی نشان دهنده بطری است که بین دو اوریه در یک محراب قرار گرفته است.

منبع:

https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/art/la-mediterranee-des-pheniciens-de-tyr-a-carthage_501116.html#photo-7

عکس:

فرانک راوکس/RMN