این گلدان زئومورفیک در مقبره پونیک تیپاسا پیدا شد. این گلدان احتمالاً مربوط به قرن ششم یا پنجم قبل از میلاد است. می دانیم که کارتاژنی ها به خاکسپاری و سوزاندن نیز متوسل می شدند و ممکن است خاکستر یک فرد متوفی در این گلدان زئومورفیک قرار داده شده باشد.

منبع:

https://jahiliyyah.wordpress.com/antiquite/