புதிய கற்காலத்தின் போது, கிரீட்டில் வெண்கல யுகத்தில், நாம் மினோவான் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நாகரிகம் உருவாகிறது. 2700 முதல் 2000 BC வரையிலான பழங்கால மினோவான் என்று அழைக்கப்படும் காலகட்டத்தில், வலுவான வர்த்தக பரிமாற்றங்கள் கிரீட்டை எகிப்து மற்றும் குறிப்பாக அனடோலியாவுடன் இணைக்கும், பின்னர் இரண்டாவது முறையாக ஐபீரிய தீபகற்பம், கோல் மற்றும் கார்ன்வால் (கிரேட் பிரிட்டன்) ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்படும். மினோவான்கள் ஐரோப்பிய நாகரிகத்தின் தொடக்கப் புள்ளியாக வரலாற்றில் நிலைத்திருப்பார்கள், பின்னர் நொசோஸ் உட்பட அற்புதமான அரண்மனைகளை நமக்குக் கொடுப்பார்கள்.

வெண்கல யுகம் என்பது கிமு 3000 முதல் 1000 வரையிலான காலகட்டம் ஆகும். இந்த காலகட்டம் கற்காலத்தை வெற்றியடையச் செய்கிறது மற்றும் மனிதன் செம்பு மற்றும் தகரம் கலவைகளை உருவாக்கத் தொடங்குகிறான், குறிப்பாக கருவிகள் மற்றும் ஆயுதங்களுக்காக. புவியியல் பகுதிகளுக்கு ஏற்ப வெண்கல யுகத்தின் வருகை பெரிதும் வேறுபடுகிறது, இந்த நேரத்தில் பரிமாற்றங்கள் குறைவாகவே உள்ளன. கிரேக்கத்தில், இது கிமு 2700 இல் கிரீட்டில் நடந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது புதிய கற்காலத்தின் முடிவையும் ஹெலனிக் புவியியல் பகுதிக்கான வெண்கல யுகத்தின் தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது. ஆர்தர் எவன்ஸின் கூற்றுப்படி, நாசோஸ் அரண்மனையைக் கண்டுபிடித்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர், நாங்கள் பின்னர் விவாதிப்போம், கிரீட்டில் உலோகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது எகிப்தில் இருந்து குடியேறியதன் காரணமாக இருக்கும். இருப்பினும், இது இப்போது வலுவாகப் போட்டியிடுகிறது, ஸ்கோப்ஜே பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் டாக்டர். ரட்கோ டுயூவ் உட்பட பிற கோட்பாடுகள், அனடோலியாவில் (துருக்கி) ஹிட்டைட் குடியேற்றவாசிகளின் கிரீட்டில் குடியேறுவதற்கு ஆதரவாக சாய்ந்துள்ளன. தற்போதைய சிந்தனையானது ஏஜியனின் முழுப் பகுதியும் அந்த நேரத்தில் ஹெலனிக் அல்லது ஏஜியன் என குறிப்பிடப்பட்ட மக்களால் வசிப்பதாக உள்ளது என்ற கருத்தை பாதுகாக்கிறது. ஏஜியன் கடலில் வெண்கலத்தின் பயன்பாடு பரவுவது அனடோலியாவின் கடற்கரையிலிருந்து கிரீட், சைக்லேட்ஸ் மற்றும் தெற்கு கிரீஸ் வரையிலான பெரிய கலாச்சார மற்றும் வணிக இயக்கங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற உண்மையையும் அவர் ஆதரிக்கிறார். இந்த பகுதிகள் பின்னர் சமூக மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியின் ஒரு கட்டத்தில் நுழைந்தன, முக்கியமாக கிரீட்டை அனடோலியா மற்றும் சைப்ரஸுடன் இணைக்கும் வழிசெலுத்தலின் ஏற்றம் குறிக்கப்பட்டது.

கிரீட்டின் வளர்ச்சி

அதன் வளர்ச்சியை அதன் கடற்படையில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், கிரீட் ஏஜியன் கடலில் ஒரு முக்கிய இடத்தை ஆக்கிரமிக்கத் தொடங்கியது. வணிக ரீதியாக, இது மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பல நாடுகளுடன் பரிமாற்றங்களை பெருக்குகிறது. கிரெட்டன்கள் சைப்ரஸில் தாமிரத்தையும், எகிப்தில் தங்கத்தையும், சைக்லேட்ஸில் வெள்ளியையும் அப்சிடியனையும் தேடுகிறார்கள். இந்த வளர்ந்து வரும் செயல்பாட்டின் செல்வாக்கின் கீழ் துறைமுகங்கள் வளர்ந்தன: கிழக்கு கடற்கரையில் ஜாக்ரோஸ் மற்றும் பாலையோகாஸ்ட்ரோ, அதே போல் வடக்கு கடற்கரையில் மொக்லோஸ் மற்றும் சைரா தீவுகள். இந்த நான்கு துறைமுகங்களும் அனடோலியாவுடன் முக்கிய வர்த்தக மையங்களாக மாறின. ஜாக்ரோஸ் மற்றும் பாலையோகாஸ்ட்ரோ, அவர்களின் மூலோபாய நிலையின் காரணமாக, அனடோலியாவுக்கு நெருக்கமாக, விரைவாக மற்ற இருவர் மீதும் தங்களைத் திணித்து, பின்னர் கிரெட்டான் தீவின் மிகவும் சுறுசுறுப்பான மையங்களை அமைத்தனர். ஹெராக்லியோனிலிருந்து 34 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள மலியா, இன்று நாம் அழைக்கும் முதல் கிராமமாக, ஒரு சிறிய நகரமாக மாறும். இது பின்னர் கிரீட்டின் நான்கு முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றாக மாறும். மேசரா சமவெளியில், இன்று மாத்தலா என்ற நகரத்தை நோக்கி, விஷயங்களும் நகர்கின்றன. விவசாயிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பவர்களின் சமூகங்கள் உருவாகின்றன. கிரீட்டில், பண்டைய மினோவானின் முடிவில் இருந்து, கிராமங்கள் மற்றும் சிறிய நகரங்கள் வழக்கமாகிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பண்ணைகள் ஏற்கனவே மிகவும் அரிதானவை, உலகின் பல பகுதிகளைப் போலல்லாமல். மறுபுறம் இந்த நேரத்தில் Knossos இன்னும் ஒரு sub-neolithic நாகரிகம் மட்டுமே தெரியும், அதாவது உலோக இல்லாமல்.

நாசோஸ் மற்றும் ஃபெஸ்டோஸின் தோற்றம்

கிரீட்டில், வெண்கலத்தின் பயன்பாட்டின் பொதுமைப்படுத்தல், மக்கள்தொகை மற்றும் தீவின் ஈர்ப்பு மையம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான பரிமாற்றங்களை தீவிரப்படுத்தும் விளைவைக் கொண்டுள்ளது. மையத்தின் நகரங்கள் படிப்படியாக கிழக்குப் பகுதியுடன் போட்டியிடத் தொடங்குகின்றன. புதிய மூலப்பொருட்களின் வருகையால் வலுவூட்டப்பட்ட விவகாரங்களின் நிலை, கிரெட்டன்களின் கவனத்தை அனடோலியாவிலிருந்து மேற்கு நோக்கித் திருப்பியது. எடுத்துக்காட்டாக, ஐபீரியன் தீபகற்பம், கால் அல்லது கார்ன்வால் ஆகியவற்றிலிருந்து தகரம் சிசிலி மற்றும் அட்ரியாடிக் கடற்கரைகளுக்கு வருகிறது. வணிக எதிர்வினை மூலம், சில நகரங்கள் இந்த பிராந்தியங்களை நோக்கி தங்கள் வர்த்தகத்தை இயக்கத் தொடங்குகின்றன. ஹெராக்லியோனுக்கு அருகிலுள்ள கைராடோஸின் வாய் இப்படித்தான் உருவாகிறது. அந்த நேரத்தில், ஒரு சாலை கட்டப்பட்டது, கிரீட்டைக் கடந்து, நாசோஸ் மற்றும் ஃபெஸ்டோஸ் முக்கிய கட்டங்களாக இருந்தது. இந்த இரண்டு நகரங்களும், வணிகப் பரிமாற்றங்களின் இந்த வழியைப் பயன்படுத்தி, பலதரப்பட்ட மற்றும் தீவிரமடைந்து, தீவின் பொருளாதார ஈர்ப்புக்கான புதிய மையங்களாக தர்க்கரீதியாக தங்களைத் திணிக்கின்றன. விவசாயத்தைப் பொறுத்தமட்டில், அறியப்பட்ட அனைத்து வகையான தானியங்கள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் ஏற்கனவே பயிரிடப்பட்டுள்ளன என்பதையும், எண்ணெய், ஆலிவ், ஒயின் மற்றும் திராட்சை போன்ற அனைத்து விவசாயப் பொருட்களும் இந்த நேரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன என்பதையும் அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து நாம் அறிவோம். எனவே மினோவான்கள் வேட்டையாடுதல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் ஆகியவற்றால் வாழ மாட்டார்கள். இது மூலப்பொருட்களுக்கு எதிரான நாணயமாக செயல்படும் ஏராளமான மற்றும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட உள்ளூர் தயாரிப்புகளை தீவில் வைத்திருக்க அனுமதிக்கிறது. நாங்கள் 2000 கி.மு. இந்த கட்டுமானங்கள் அவர்களை ப்ரோட்டோ-பலேஷியல் என்று அழைக்கப்படும் புதிய காலத்திற்குள் கொண்டு வருகின்றன.