நாம் பார்த்தபடி, மினோவான் மதத்தின் ஸ்தாபக ஜோடிகளான தாய் தெய்வம் மற்றும் இளம் கடவுள் தவிர, கிரீட் தீவில் வசிப்பவர்களும் பல தெய்வங்களை வணங்கினர். அவர்கள் பெரும்பாலும் விலங்குகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். அவற்றில் முதன்மையானது காளை, நாக தெய்வம், தேனீக்கள் மற்றும் பட்டாம்பூச்சிகள்.

காளை: வாழ்க்கை மற்றும் கருவுறுதல் கடவுள்

காளை உயிர் சக்தி மற்றும் கருவுறுதல் ஆகியவற்றின் அடையாளமாக இருந்தது. அதன் பிரதிநிதித்துவம், பிரதிஷ்டையின் கொம்புகள், மிகவும் பொதுவான அடையாளங்களில் ஒன்றாகும். அவை பெஞ்சுகளிலும் பலிபீடங்களிலும் நிறுவப்பட்டன. கும்பாபிஷேகக் கொம்புகள் எந்த அளவிலும் இருக்கலாம், எந்த வகைப் பொருட்களாலும் கட்டப்பட்டவை மற்றும் அவை எல்லா காலங்களிலும் இருந்தவை என்றாலும் பெரும்பாலானவை மினோவான் காலத்தின் பிற்பகுதியில் (கிமு 1550 முதல் 1100 வரை) காளையின் முக்கியத்துவத்திற்கான சான்றுகள், இது வைப்பது மிகவும் பொதுவானது. பிரதிஷ்டையின் கொம்புகளுக்கு இடையில் ஒரு ஆய்வகம், இந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு துளை கூட வழங்கப்பட்டது. மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாதிரிகளில் ஒன்று நாசோஸில் உள்ள இரட்டை கோடரி பலிபீடத்தின் ஜோடி கொம்புகள் ஆகும். ஸ்டக்கோவால் செய்யப்பட்ட இரண்டு ஜோடி கொம்புகள் சிலைகளுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இந்த முக்கிய கண்டுபிடிப்பு சின்னத்தின் முக்கியத்துவத்தை உறுதிப்படுத்தியது. கொம்புகளுக்கு இடையில் இருக்கும் பொருள்கள் பெரும்பாலும் இரட்டை அச்சுகளாகும், ஆனால் அவை லிபேஷன் குவளைகள் அல்லது கிளைகளாகவும் இருக்கலாம். கிளைகள் ஒரு மதச் செயலைச் சித்தரிக்கின்றன. மத்திய கிரீட்டில் அமைந்துள்ள ஜீயஸ் குகை அல்லது ஐடா குகையிலிருந்து ஒரு பொறிக்கப்பட்ட கல், கிளைகள் கொண்ட ஒரு ஜோடி கொம்புகளுக்கு முன்னால் நிற்கும் போது ஒரு பெண் கடல் ஓடுக்குள் வீசுவதைக் காட்டுகிறது. கும்பாபிஷேகத்தின் கொம்புகளுக்கும் புனித கிளைகளுக்கும் இடையிலான இந்த உறவு, பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு பொறிக்கப்பட்ட கற்களில் கொம்புகள் ஏன் தாவர வடிவங்களாக மாற்றப்படுகின்றன என்பதை விளக்கலாம்.

 

பாம்பு தெய்வம்: டிரான்ஸ், மருத்துவம் மற்றும் அழியாமை

மினோவான் மதத்தில் பாம்பு தெய்வம் அல்லது பூசாரிகள் பாம்புகளை வைத்திருக்கும் சித்தரிப்பு மிகவும் முக்கியமானது. ஏராளமான பாம்பு உருவங்கள், பெண்கள் அல்லது பாம்புகளை வைத்திருக்கும் தெய்வங்கள் மூலம் இது நிரூபிக்கப்பட்டது. தெய்வீக பிரதிநிதித்துவங்கள் பொதுவாக தடைசெய்யப்படுகின்றன, “பாம்பு தெய்வங்களின்” சிலைகள் மிகவும் தாமதமான தோற்றம், அநேகமாக ஓரியண்டல் தோற்றம் (கிமு 1600 இல்). பாம்பின் முக்கியமான குறியீடு அதன் தோலை மாற்றும் திறனில் இருந்து பெறப்படுகிறது. இது தூண்டிய மீளுருவாக்கம் பண்புகளால் மினோவான்களை கவர்ந்தது. பண்டைய மெசொப்பொத்தேமியர்கள் மற்றும் செமிட்டிகள் கூட பாம்புகள் அழியாதவை என்று நம்பினர், ஏனென்றால் அவை முடிவில்லாமல் உதிர்கின்றன மற்றும் எப்போதும் இளமையாக இருக்கும். மினோவான்களும் அப்படித்தான் நினைத்தார்கள் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் பாம்புக்கு க்ரெட்டன்களுக்கு இன்றியமையாத மற்றொரு சொத்து இருந்தது, அதன் விஷம். இது ஏற்கனவே, அந்த நேரத்தில், மருத்துவ நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் அவர் மற்றொரு பயனையும் கொண்டிருந்தார், அவற்றைக் கடவுள்களுடன் இணைக்க முடியும். மினோவான்கள், ஒரு மயக்கத்திற்குள் நுழைய, குறிப்பிட்ட சடங்குகளின் போது தங்களை பாம்புகள் கடிக்கட்டும், மேலும் அவர்கள் கடவுளுடன் நேரடியாக விஷத்தின் விளைவால் மயக்கமடைந்த நிலையில், அவர்கள் ஒன்றாக இணைந்தனர்.

தேனீ மற்றும் பட்டாம்பூச்சி, மரணத்தின் ஒரு தனி பிரதிநிதித்துவம்

கிரெட்டான்கள் தேனீ வளர்ப்பவர்கள் மற்றும் அவர்களின் உணவில், மருந்துக்காக, பிரசாதம் வழங்குவதற்காக அல்லது மீட் தயாரிப்பதற்காக நிறைய தேனைப் பயன்படுத்தினர். மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு தேனீக்களும் காரணம். மினோவான் கலாச்சாரத்தில் தேனீ மற்றும் ஹைவ் ஏன் முக்கியமானவை என்பதை இது விளக்குகிறது. தேனீ-தெய்வம் பெரும்பாலும் அரை பெண், அரை தேனீ என சித்தரிக்கப்பட்டது. அவரது புனிதப் பாம்புகள் தேன் கூடுகளைச் சுற்றிச் சுழன்றன. கிரீட்டில் வெண்கலக் காலத்தில் தேனீக் கூடு பிரபலமான கட்டிடக்கலை வடிவமாக இருந்தது. கல்லறைகள் அதை வலுவாக ஈர்க்கின்றன. இதேபோல், தேன் கூடு வடிவ சிலாப்களின் இடிபாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றும் கூட நவீன கிரீட்டில் சேமிப்புக் குடிசைகளுக்கு தேனீ கூடு ஒரு நிலையான வடிவமாகும். மரணம் தொடர்பான மற்றொரு மினோவான் நம்பிக்கை, லிதுவேனியன்-அமெரிக்க தொல்பொருள் ஆய்வாளரான மரிஜா கிம்புடாஸின் கூற்றுப்படி, புகழ்பெற்ற ஆய்வகமே உண்மையில் பட்டாம்பூச்சி தேவியின் சின்னமாக இருந்தது. அவளைப் பொறுத்தவரை, மினோவான்களுக்கு வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் பல்வேறு கட்டங்களைப் பூச்சி பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது. உண்மையில், இந்த உருகும் மற்றும் பறக்கும் விலங்கின் லார்வாக்கள் உண்மையில் ஆன்மாவின் சுழற்சியைக் குறிக்கின்றன, அதன் மரணம் உண்மையில் ஆன்மா பறந்து செல்லும் முன் அதன் உறையை விட்டு வெளியேறுவது மட்டுமே. எனவே, பிரதிஷ்டையின் கொம்புகளில் ஆய்வகங்களை வைப்பது, உண்மையில் முழு மனித வாழ்க்கையையும் சுருக்கமாகக் கூறும் ஒரு சடங்குச் செயலாக இருக்கலாம்.