ตัวแทนทหารของคาร์เธจ: บนโล่ของเขา เราจะเห็นสัญลักษณ์ของธนิษฐ์ที่นี่อีกครั้งแหล่งที่มา :

www.maquetland.fr