โลงศพ Carthaginian เป็นตัวแทนของผู้หญิง มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งปาแลร์โม

แหล่งที่มา :

https://www.wikiwand.com/fr/Civilisation_carthaginoise