ดาบสปาธาหรือที่เรียกว่าดาบไอบีเรียซึ่งติดตั้งกองกำลังคาร์เธจินีสชั้นยอดในระหว่างการรณรงค์ของฮันนิบาลแหล่งที่มา :

www.maquetland.com