เป็นตัวแทนของช้างบนหินปูน การแสดงนี้มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 หรือ 2 ก่อนคริสต์ศักราช ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์คาร์เธจ

แหล่งที่มา :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage