ศิลาจารึกคาร์เธจเป็นคำจารึกในภาษาพิวนิกโดยใช้อักษรฟินิเซียน มันถูกค้นพบในแหล่งโบราณคดีของคาร์เธจในทศวรรษ 1960 โดย Ammar Mahjoubi นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีชาวตูนิเซีย มันถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคาร์เธจ การออกเดทจะแตกต่างกันไปตามผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล จารึกจารึกบนหินอ่อนสีดำหรือหินปูนสีดำ จารึกนี้ได้ให้ข้อมูลอันมีค่าแก่นักโบราณคดีเกี่ยวกับสถาบันและการวางผังเมืองของคาร์เธจในช่วงยุค Punic

แหล่งที่มา :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inscription_%C3%A9dilitaire_de_Carthage