เทพธิดาหลักของคาร์เธจ ธนิตเป็นตัวแทนในลักษณะ leontocephalic กล่าวคือมีหัวสิงโต รูปปั้นดินเผานี้ถูกพบในเขตรักษาพันธุ์ธินสูติ

แหล่งที่มา :

https://twitter.com/HistoireOdyssee/status/1264527344007610368/photo/1