รูปปั้นที่เป็นตัวแทนของชาวคาร์เธจขี่ช้าง รูปปั้นนี้ถูกนำเสนอระหว่างนิทรรศการ “คาร์เธจ ตำนานนิรันดร์” ซึ่งจัดขึ้นที่โคลอสเซียมในกรุงโรมในปี 2020

แหล่งที่มา :

https://www.rome1.com/exposition-carthage-a-rome/