รูปปั้นดินเผานี้ถูกค้นพบในสุสาน Punic ที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช มันเป็นตัวแทนของผู้หญิงและเด็กที่เอนกายอยู่บนโดมที่เปิดกว้างซึ่งมีปากกว้าง แขนข้างหนึ่งของผู้หญิงถูกนำเข้าไปในช่องเปิด ขณะที่เธอจ้องมองดูผนังโดม

แหล่งที่มา :

https://www.webdo.tn/2016/07/06/gout-subtil-immemorial-pain-tabouna/