รูปปั้น Baal-Hammon ที่พบในวิหาร Thinissut เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 งานนี้สร้างจากดินเผา ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบาร์โด ชิ้นส่วนประเภทเดียวกันอื่นๆ ที่อยู่ในดินเผาก็ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นาเบล

 

แหล่งที่มา :

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_de_Thinissut