เหรียญ Carthaginian ลงวันที่ 320 ปีก่อนคริสตกาล:

ฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์ของชาวฟินีเซียน – พิวนิกในขณะที่ม้าแสดงถึงความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของทหารแหล่งที่มา :

https://saintraymond.toulouse.fr/Monnaie-de-Carthage_a307.html