พบในปี 1921 ในเมืองคาร์เธจ ปัจจุบัน stele นี้ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ Bardo เราเห็นพระสงฆ์อุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขน Stele นี้ถูกโต้เถียงหลายครั้งโดยสันนิษฐานว่ามีการเสียสละของมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียสละเด็กที่กระทำในคาร์เธจ จนถึงทุกวันนี้ คำถามที่ว่าการเสียสละเหล่านี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นยังไม่แน่ชัด


แหล่งที่มา :

https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A8le_du_pr%C3%AAtre