รูปปั้นครึ่งตัวของเทพธิดาธนิต มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล ธนิษฐ์ เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ การเกิด และการเติบโต นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความงามของผู้หญิง พบรูปปั้นครึ่งตัวในสุสานของ Puig des Molins ในเมือง Ibiza ประเทศสเปน

แหล่งที่มา :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanit

ช่างภาพ: Nanosanchez