เหรียญที่มีรูปร่างเหมือนเหล็กกล้านี้มีอายุตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล เป็นเนื้อเงิน. จี้ที่เรียกว่าอียิปต์ซึ่งมีรูปร่างเป็นโพรงโค้งเป็นตัวแทนของขวดที่วางอยู่ระหว่างสองอุราอิเอะบนแท่นบูชา

แหล่งที่มา :

https://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/art/la-mediterranee-des-pheniciens-de-tyr-a-carthage_501116.html#photo-7

รูปถ่าย :

Franck Raux/RMN