งานศพ stele ที่พบใน Tophet ของ Carthage ประกอบด้วยสัญลักษณ์ของธนิษฐ์ พระจันทร์ ดอกกุหลาบกากบาท และทับทิม

แหล่งที่มา :

https://www.wikiwand.com/fr/Tophet_de_Carthage