แจกัน Zoomorphic นี้ถูกพบในสุสาน Punic ของ Tipasa แจกันนี้อาจมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 หรือ 5 ก่อนคริสต์ศักราช แจกันนี้เป็นพยานถึงส่วนหนึ่งของพิธีฝังศพของคาร์เธจ เรารู้ว่าชาว Carthaginians ได้ขอความช่วยเหลือในการฝังศพและการเผาศพ และอาจเป็นไปได้ว่าขี้เถ้าของผู้เสียชีวิตถูกวางไว้ในแจกัน Zoomorphic นี้

แหล่งที่มา :

https://jahiliyyah.wordpress.com/antiquite/