ภาพถ่ายของไซต์ Byrsa นักโบราณคดีเชื่อว่าเขตคาร์เธจแห่งนี้เป็นเขตแรกที่ผู้ตั้งถิ่นฐานจากไทร์มาตั้งรกราก คุณพ่อ Gabriel-Guillaume Lapeyre ได้ทำการวิจัยในช่วงทศวรรษที่ 1930 และขุดพบสุสานที่นั่นตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และ 6 ก่อนคริสตกาล การค้นพบเหล่านี้ยืนยันว่า Byrsa เป็นหนึ่งในเขตแรกๆ ของคาร์เธจ

แหล่งที่มา :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Byrsa