เครื่องแต่งกายแบบอิตาลีของ “KSOUR ESSEF” ที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของบาร์โด

แหล่งที่มา :

https://www.businessnews.com.tn/la-cuirasse-de-ksour-essef-de-retour-en-tunisie,520,102203,3