Lady of Elche là một tác phẩm điêu khắc Iberia-Carthaginian được tìm thấy gần Valencia ở Tây Ban Nha. Chúng tôi biết rằng Carthage đã thiết lập các quầy ở Tây Ban Nha. Do đó, bức tượng này có niên đại từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên, được tìm thấy vào năm 1897 và người ta cho rằng, ngay cả khi vẫn còn nghi ngờ, nó sẽ được liên kết với nữ thần sinh sản của người Carthage, Tanit.

Nguồn :

https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2019-07-07/le-retour-de-carthage.php