Quan tài Carthaginian đại diện cho một người phụ nữ. Nó có niên đại vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên và được trưng bày trong Bảo tàng Khảo cổ học Khu vực Palermo.

Nguồn :

https://www.wikiwand.com/fr/Civilisation_carthaginoise