Mô tả lãng mạn về Trận chiến Himera diễn ra ở Sicily vào năm 480 trước Công nguyên. Nó chống lại người Carthage ở Hamilcar de Giscon với quân của Gelon, bạo chúa của Syracuse. Carthage đã phải chịu một thất bại nặng nề ở đó, điều này đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực kiểm soát Sicily trong gần 70 năm. Bức tranh này được thực hiện bởi Giuseppe Sciuti, một họa sĩ người Ý vào năm 1873.

Nguồn :

https://www.wikiwand.com/fr/480_av._J.-C.