Đại diện của một người lính Carthage: trên chiếc khiên của anh ta, chúng ta có thể thấy ở đây một lần nữa biểu tượng của TanitNguồn :

www.maquetland.fr