Hình ảnh một con voi trên bia đá vôi. Hình đại diện này có niên đại từ thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 2 trước Công nguyên. Nó hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Carthage.

Nguồn :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Carthage