Dòng chữ khắc ở Carthage là một dòng chữ bằng ngôn ngữ Punic sử dụng bảng chữ cái Phoenicia. Nó được phát hiện trên địa điểm khảo cổ ở Carthage vào những năm 1960 bởi Ammar Mahjoubi, một nhà sử học và khảo cổ học người Tunisia. Nó được lưu giữ trong Bảo tàng Quốc gia Carthage. Niên đại của nó khác nhau tùy theo các chuyên gia, từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên. Chữ khắc được khắc trên đá cẩm thạch đen hoặc đá vôi đen. Dòng chữ này đã cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà khảo cổ học về các tổ chức và quy hoạch thị trấn của Carthage trong thời kỳ Punic.

Nguồn :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inscription_%C3%A9dilitaire_de_Carthage