Những chiếc bình có nguồn gốc Etruscan này được tìm thấy ở Carthage. Họ làm chứng cho sự trao đổi tồn tại giữa người Carthage và người Etruscans. Những chiếc bình gốm này đã được công bố tại Bảo tàng Quốc gia Carthage trong cuộc triển lãm “Carthage và những người Etruscans, một tình bạn lâu đời như vậy”.

Nguồn :

https://www.webmanagercenter.com/2018/01/20/415017/musee-national-de-carthage-inauguration-de-lexposition-carthage-et-les-etrusques-une-si-vieille-amitie/