Tophet, nằm không xa hai đầm phá được gọi là một “thương cảng” và một “cảng quân sự” tạo thành dấu vết của các cảng Punic cổ đại, là một khu vực linh thiêng nơi người Carthage sẽ hy sinh con cái của họ cho các vị thần bảo vệ Tanit và Ba. ‘al Hammon theo một sử liệu có tiếng tăm, nhưng bị một số chuyên gia, đặc biệt là Sabatino Moscati, nghi ngờ.

Nguồn :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carthage