KIẾM SPATHA CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ KIẾM IBERIAN MÀ TRANG BỊ CHO CÁC TROOPS ELITE CARTHAGINESE TRONG CHIẾN DỊCH CỦA HANNIBALNGUỒN :

www.maquetland.com