தி மிக்லான்: அபனோஹுவாலாயன் ஆன்மாவின் விடுதலையா?


முதல் ஆறு சோதனைகளில் இருந்து தப்பிய பிறகு, இறந்தவர் இன்னும் இரண்டு பேரையாவது எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். Teyollocualóyan, மக்களின் இதயங்களை விழுங்கும் இடம், Apanohualóyan நீங்கள் தண்ணீரைக் கடக்க வேண்டிய இடம்” மற்றும் வெவ்வேறு Chiconahualóyan குறியீடுகளின்படி, ஒன்பது ஆறுகள் இருக்கும் இடம். இந்த சோதனைகள் இறந்தவருக்கு மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும், உண்மையில் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடுவதற்கு அவை அவரைத் தள்ளும், ஆனால் அவையே அவரை இறுதியாக அவரது ஆன்மாவின் விடுதலைக்கு கொண்டு வரும்.

Teyollocualóyan: மக்களின் இதயங்களை விழுங்கும் இடம்


டெமிமினாலோயனை விட்டு வெளியேறிய பிறகு, மக்கள் அம்புகளால் சிக்கிய இடமான, எங்கள் இறந்தவர் இன்னும் இருண்ட இடமான டெயோலோகுவாலாயனுக்குள் நுழைகிறார். கோடெக்ஸில், இந்த இடம் ஒரு காட்டு விலங்கு விழுங்கவிருக்கும் இதயத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. கிடைத்த எழுத்துக்களின் படி, இந்த இடத்தில் இறந்தவர் காயமடையாமல் வெளியேற வாய்ப்பில்லை. உண்மையில், இந்த பகுதி கொடூரமான மிருகங்களின் களமாகும், இது இறந்தவர்களின் இதயங்களை விழுங்குவதற்கு மார்பைத் திறக்கிறது. அவர் போராடவும் போராடவும் முடியும், ஒரு கொடூரமான மிருகத்தின் முகத்தில் இந்த சோதனையில் நமது மரணம் மரணமாக முடிகிறது, மேலும் அவரது இதயம் அவரிடமிருந்து எடுக்கப்படுகிறது. இரண்டு மலைகள் மோதும் இடமான டெப்மே மோனாமிக்ட்லான் என்ற இரண்டாம் நிலை போல, இது மலைகளின் கடவுள் மற்றும் எதிரொலியான டெபியோலோட்லின் களமாகும்.

Apanohualóyan: நீங்கள் தண்ணீரைக் கடக்க வேண்டிய இடம்


கோடெக்ஸில், அபனோஹுவாலாயன் ஒரு சாய்ந்த மனிதனால் கண்களை மூடிய நிலையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார், அதில் இருந்து அவரது உயிர் சக்தி மஞ்சள் நிறத்தில் வெளியேறுகிறது. எல்லாம் ஒரு சாம்பல் செவ்வகத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே இறந்தவர் கருப்பு நீர்நிலையான அபனோஹுவாகல்ஹூயா ஆற்றின் முகப்பைக் கடக்க வேண்டும் என்பது இதயமற்றது. இறந்தவர் மற்ற கரையை அடைவதற்கு முன்பு அங்கு போராடுகிறார், ஆனால் அவரது பிரச்சனைகள் இன்னும் தீரவில்லை, ஏனென்றால் அவர் இன்னும் ஒரு மூடுபனி பள்ளத்தாக்கைக் கடக்க வேண்டும், அது அவரைக் குருடாக்கி, ஒன்பது ஆழமான ஆறுகள் வழியாக ஓடுகிறது. சோர்வுற்ற மற்றும் முற்றிலும் இரத்தமின்றி, இந்த பள்ளத்தாக்கைக் கடப்பது இறந்தவரை தனது வாழ்க்கையின் கடந்த கால நிகழ்வுகளுடன் இணைக்கத் தள்ளுகிறது, அவர் உலகத்துடன் ஐக்கியம் என்ற உணர்வை அடையும் வரை மற்றும் அதன் முக்கிய ஆற்றலான தனது டோனாலியை விடுவிப்பதன் மூலம் துன்பத்தை நிறுத்துகிறார். அவர் மூடுபனியில் தொலைந்துவிட்டால் அல்லது நதிகளில் மூழ்கிவிட்டால், இறந்தவர் நித்திய ஓய்வை அணுக முடியாது. இல்லையெனில், அது அவசியம் பொருள் இல்லாமல், சோதனைகளால் மெலிந்த உடல், இதயம் இல்லாமல் மற்றும் முக்கிய ஆற்றல் இல்லாமல் அவர் இறுதியாக தனது ஆன்மாவை விடுவிக்கிறார். சில எழுத்துக்களில், அவனுடைய துன்பங்கள் அங்கேயே முடிந்துவிடுகின்றன ஆனால் எல்லாவற்றிலும் இல்லை. சில சமயங்களில் சிகோனாஹுவாலோயன் என்று அழைக்கப்படும் ஒன்பதாவது மற்றும் இறுதி நிலை உள்ளது.