Nền văn minh cổ đại được tạo ra bởi William Donne . Với sự thành công của trang Facebook ban đầu, nhóm đã phát triển và qBốn người đặc biệt đã trở thành những người đóng góp nhiệt huyết: CorinneMarjorie đầu tiên, sau đó là ElsaCelyne sau đó .

Nền văn minh cổ đại chỉ tồn tại nhờ vào độc giả của nó, tôi khuyến khích bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ các bài viết của chúng tôi, bằng cách bình luận và bằng cách làm cho mọi thứ tương tác. Điều này sẽ cho phép chúng tôi phát triển nhóm, nhưng cũng để hiểu điều gì khiến bạn hứng thú nhất!