หน้ากากดินเผา Punic เป็นตัวแทนของใบหน้าของผู้ชาย มีอายุตั้งแต่ 400 ถึง 300 ปีก่อนคริสตกาล หน้ากากนี้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ Bardo

แหล่งที่มา :

www.imagedetunisie.com