Mặt nạ đất nung Punic tượng trưng cho khuôn mặt của một người đàn ông. Nó có niên đại từ 400 đến 300 trước Công nguyên. Mặt nạ này được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Bardo.

Nguồn :

www.imagedetunisie.com