Bức tượng bằng đất nung này được phát hiện trong một ngôi mộ Punic có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Nó tượng trưng cho một người phụ nữ và một đứa trẻ đang nghiêng mình trên một loại vòm hở có miệng rộng. Một trong những cánh tay của người phụ nữ được đưa vào lỗ trong khi ánh mắt của cô ấy dường như quan sát các bức tường của mái vòm.

Nguồn :

https://www.webdo.tn/2016/07/06/gout-subtil-immemorial-pain-tabouna/