แจกันดินเผาพิวนิก มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 หรือ 6 ก่อนคริสตกาล มีหูหิ้วสองข้าง แต่มือทั้งสองข้างยังตั้งขึ้นที่ด้านข้างในตำแหน่งเครื่องเซ่นไหว้

แหล่งที่มา :

www.aloha-antiques.com