Didone, tác phẩm điêu khắc bằng đồng đại diện cho Nữ hoàng Dido, người sáng lập Carthage. Nó có niên đại năm 2007 và là tác phẩm của Christine Jongen.

Nguồn :

https://boowiki.info/art/les-personnages-de-l-eneide/didone.html