Di tích của Tipasa. Tại ngôi mộ có hình lưỡi liềm ngược phía trên một ngôi sao được trang trí bằng họa tiết hoa, bên cạnh hai dấu hiệu của Tanit (Ảnh G. Camps)