Được tìm thấy vào năm 1921 tại Carthage, tấm bia này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Bardo. Chúng ta thấy một linh mục đang ôm một đứa trẻ trên tay. Tấm bia này đã là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận khi cho rằng có những cuộc hiến tế con người và đặc biệt là những cuộc hiến tế trẻ em được diễn ra ở Carthage. Cho đến ngày nay, câu hỏi liệu những hy sinh này có thực sự diễn ra hay không vẫn chưa được giải quyết.


Nguồn :

https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A8le_du_pr%C3%AAtre