Đồng xu Carthaginian năm 320 trước Công nguyên:

lòng bàn tay tượng trưng cho Phoenicia-Punics trong khi con ngựa tượng trưng cho lòng dũng cảm và sức mạnh quân sựNguồn :

https://saintraymond.toulouse.fr/Monnaie-de-Carthage_a307.html